Warsztaty

bg_workshop

Program Multikreatywnych Warsztatów zaplanowany jest na prawie 30 odrębnych pięciogodzinnych spotkań, które odbywać się będą dwa razy w miesiącu w okresie od 1.10.2016 r. – 30.11.2017 r.

Na każde szkolenie zostanie zaproszonych 15 dzieci, każde wraz z jednym z rodziców lub inną dorosłą osobą towarzyszącą – obecność osoby dorosłej jest wymagana. Łącznie wsparciem zostanie objętych 420 młodych ludzi oraz 420 opiekunów. Każdy z oddzielnych bloków warsztatowych będzie tworzył spójną całość w oparciu o unikatową zawartość merytoryczną.

Projekt ma na celu połączenie 8 głównych obszarów tematycznych, których treści zostaną zaprezentowane w różny sposób na każdym ze spotkań:

 1. Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców. Zajęcia mają na celu wzbudzenie w uczestnikach motywacji do rozwijania własnych możliwości kulinarnych, a także zrozumienia znaczenia tego typu umiejętności w życiu rodzinnym i codziennym.

  Poprzez wspólne przygotowywanie kolorowych, smacznych posiłków, deserów, przekąsek w przyjaznej atmosferze zabawy, dzieci mogą otworzyć się mentalnie na różne kolory i smaki, które do tej pory były dla nich nieznane lub być może odrzucane. Poprzez podział obowiązków oraz dążenie do wspólnego efektu końcowego, uczestnicy uczą się wzajemnego zaufania, efektywnej komunikacji oraz pracy w grupie. Dzieci widząc i smakując własne potrawy razem z rodzicami czują się dumne, co prowadzi do wzrostu ich wiary we własne możliwości oraz umocnienia więzi rodzinnych.Autorskie warsztaty są również połączeniem praktyki z wiedzą na temat różnych odkryć geograficznych i wydarzeń historycznych w kontekście kulinarnym, co umożliwia np. gotowanie i degustowanie potraw związanych z daną tematyką. Ponadto trenerzy będą kładli szczególny nacisk na przekazywanie uczestnikom wiedzy na temat zdrowego odżywiania, problemu nadwagi, alergii oraz marnowania żywności w skali globalnej.

  Program kulinarny obejmuje także wiele atrakcyjnych dla dzieci i ich rodziców zagadnień związanych m.in. z dekoracją stołu i potraw, przygotowywaniem wyjątkowego menu na przyjęcie urodzinowe, odkrywanie wyjątkowości sezonowych warzyw, owoców, regionalnych produktów oraz smaków z różnych zakątków świata.

 2. Mind Mapping. Nasz umysł jest najbardziej skomplikowanym i tajemniczym narzędziem, ma nieograniczoną moc, jeśli jest odpowiednio stymulowany. Wieloletnie badania prof. Tony Buzana, światowego eksperta w dziedzinie nauczania, pokazały, że jeśli naprawdę chcemy nauczyć się, zapamiętać musimy pobudzać wszystkie nasze zmysły. Dopiero taka edukacja przynosi ogromne efekty i satysfakcję.

  Jego 40-letnie doświadczenia doprowadziły go do stworzenia narzędzia Mind Map, które jest obecnie doceniane przez miliony ludzi na całym świecie, także przez świat biznesu. Opracowana przez niego innowacyjna metoda edukacyjna używana jest obecnie przez ponad 250 milionów ludzi na całym świecie oraz ogromne firmy, takie jak: Apple, Disney, NASA. Podczas zajęć warsztatowych profesjonalni trenerzy w czytelny sposób przedstawią uczestnikom wyjątkowe możliwości Mind Mappingu, który stanowi nowoczesną instrukcję obsługi naszego umysłu. Celem tego programu edukacyjnego ma być odkrycie przed dziećmi i rodzicami ogromnych, nieodkrytych możliwości oraz podniesienie ich wiary w siebie. Najmłodsi poprzez zabawę nauczą się tworzyć swoje własne, unikatowe, kolorowe Mapy Myśli, które będą mogli wykorzystywać w szkole, podczas nauki i we własnym samodoskonaleniu w wielu obszarach życia. Zajęcia również będą stanowić skarbnicę wiedzy dla rodziców, którzy także będą mogli korzystać z tej metody wspierając w ten sposób rozwój i edukację własnych dzieci.

  Szczegółowe cele warsztatów z Mind Mappingu:

  • poznanie założeń i zasad tej innowacyjnej metody
  • zwiększenie efektywności pracy
  • poprawa organizacji pracy
  • twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów
  • przełamywanie schematów myślowych
  • poznanie metod generowania pomysłów
  • pobudzanie kreatywności i wyobraźni
  • planowanie i realizacja zadań
 3. Klocki LEGO® w edukacji. Warsztaty mają na celu przedstawienie uczestnikom ogromnych możliwości edukacyjnych, jakie oferują klocki LEGO w połączeniu z zabawą. Dzieci wraz z rodzicami odkryją edukacyjne zestawy wspomagające m.in. naukę fizyki, przyrody, gramatyki, techniki, informatyki, chemii, robotyki, automatyki, mechatroniki, architektury, etc., co może stanowić inspirację do dalszego ich samorozwoju i edukacji.

  Praktyczne warsztaty pod okiem profesjonalnego trenera pobudzające zarówno umysł i ciało pozwolą na dużo szybsze przyswajanie wiedzy, niż poprzez tradycyjne metody nauczania. Uczestnicy za pomocą własnych konstrukcji, budowli, eksperymentów zrozumieją zasady funkcjonowania wielu otaczających ich na co dzień wynalazków, udogodnień, gadżetów. Inne ważne korzyści płynące z zastosowania klocków LEGO w edukacji to m.in.: umiejętność rozróżniania kształtów, kolorów, pobudzanie wyobraźni przestrzennej, kreatywności, pomysłowości, logicznego myślenia, ale także precyzji i cierpliwości.

 4. Design Thinking. Program szkolenia w obszarze innowacyjnej metodologii Design Thinking ma za zadanie przekazać uczestnikom efektywnie i zrozumiale, jak wykorzystać w obszarze własnej edukacji technikę myślenia projektowego, które umożliwia spojrzenie na wiele obszarów w sposób spójny i całościowy.

  Przygotowana dla uczestników oferta praktycznych ćwiczeń, pozwoli im zrozumieć jak najefektywniej zaplanować swoją pracę, naukę i rozwiązywanie danego problemu. Uczestnicy krok po kroku będą mieli za zadanie w grupach opracować plan własnej pracy, aby dojść jak najszybciej do satysfakcjonujących efektów.Dzieci wspólnie z rodzicami będą mogli poprzez zabawę eksperymentować, usprawniać, testować dane produkty i rzeczy. Ponadto metoda ta zakłada nacisk na empatię wobec drugiego człowieka, która pozwala zrozumieć jego potrzeby i pragnienia, co wpłynie znacząco na jakość przyszłych relacji uczestników we własnych grupach rówieśników, czy w rodzinie.

 5. Mindfulness. Zastosowana podczas zajęć innowacyjna metoda Mindfulness, czyli tzn. trening uważności pozwoli na podniesienie jakości koncentracji uczestników we wszystkich obszarach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem nauki. Jest to wyjątkowe narzędzie, które umożliwia skupienie się na chwili obecnej, poprzez wspólne zaangażowanie ciała, emocji i myśli, co jest bardzo przydatne dla dzieci w natłoku ich obowiązków szkolnych.

  Praktyczne ćwiczenia pozwolą dzieciom i dorosłym bardziej zrozumieć sposób funkcjonowania naszego organizmu oraz technik redukujących jego napięcie, stres. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przyczyni się znacząco do akceptacji siebie, własnych problemów, deficytów, co przełoży się na większe umiejętności skupienia uwagi na bieżących wydarzeniach i czynnościach. Umożliwi to osiągnięcie uczestnikom stanu relaksu, rozluźnienia, co jest bardzo użyteczne w przypadku np. dzieci nadpobudliwych.

 6. Warsztaty artystyczno-kreatywne. Mają na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju najmłodszych uczestników. Poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych, takich jak: malowanie, wyklejanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie, warsztaty pozwolą wprowadzić Beneficjentów w proces twórczy, co jest niezwykle istotne, ponieważ każdy człowiek ma naturalną potrzebę tworzenia, za pomocą której może wyrazić emocje i swoją osobowość.

  Bogata oferta zajęć edukacyjno-artystycznych przyczyni się do rozwijania uzdolnień plastycznych, usprawnienia motoryki manualnej (ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe, staw nadgarstkowy, palce rąk) oraz orientacji przestrzennej, jak również wyobraźni, kreatywności, zdolności wnikliwej obserwacji natury i zjawisk otaczającego świata, umiejętności korzystania z prostych narzędzi technicznych, pracy zespołowej, a także koncentrację uwagi, spostrzegawczości, cierpliwość. Deficyty związane ze sprawnością manualną wśród młodego pokolenia można zauważyć w ich częstej trudności w wypracowaniu ładnego, starannego pisma. Wszechobecna dostępność urządzeń technologicznych m.in. komputerów, smartfonów, tabletów, aplikacji internetowych i gier powoduje, że uczniowie wybierają formy komunikacji i rozrywki, które nie wymagają podstawowych zdolności ruchowych opartych na koordynacji wzrokowo-słuchowej, co potwierdza ważność tego typu warsztatów.

  Przykładowe zajęcia o charakterze artystyczno-edukacyjnym zaplanowane do realizacji podczas projektu:

  • Warsztaty z kaligrafii – zajęcia poświęcone kaligraficznym krojom książkowym, na zajęciach uczestnicy będą mieli okazję poznać kroje liter, jakimi przed wynalezieniem druku przepisywano ręcznie księgi. Ćwiczenie pozytywnie wpływa na skupienie, percepcję i rozwijanie cierpliwości.
  • Woreczki zapachowe – ozdabianie gotowych woreczków i wypełnianie ich wybraną kompozycją zapachową. Uczestnicy używają różnych ziół, sami komponują swój ulubiony zapach, a później ozdabiają według własnej inwencji woreczek.
  • Warsztaty z mas polimerowych – masy polimerowe to medium dające nieograniczone możliwości tworzenia m.in. biżuterii, przedmiotów codziennego użytku, ozdób okolicznościowych, elementów wystroju wnętrz, imitacji przeróżnych materiałów. Tego typu zajęcia wpływają pozytywnie na rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
  • Warsztaty tworzenia magnesów – zabawa w tworzenie recyclingowych lub materiałowych magnesów, które można później wykorzystać na szkolnej tablicy, czy w domu na lodówce do przyczepiania ważnych informacji.
  • Warsztaty tworzenia zakładek – zabawa w tworzenie zakładek do książek z różnych elementów, przy wykorzystaniu technik ozdabiania, takich jak kolorowe papiery, naklejki, koraliki. Przydatna i praktyczna rzecz, która przyda się w szkole, w domu, na wakacjach.
  • Ozdabianie toreb bawełnianych – podczas warsztatów uczestnicy będą ozdabiać torby m.in.: malować, naszywać aplikacje, koraliki, tasiemki, koronki. Przykłady materiałów używanych do ozdabiania: filc, kolorowe tkaniny różnych faktur i różnego rodzaju, barwniki i mazaki do tkanin.
  • Stemple – wycinanie stempli z korków, roślin, owoców, filcu, a następnie przy pomocy farb tworzenie z nich: napisów, plakatów lub ozdabianie koszulek, toreb, worków.

  W ramach powyższych zajęć pobudzających zdolności manualne wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione wszelkie materiały dydaktyczne oraz inne niezbędne produkty i narzędzia potrzebne do efektywnej realizacji danego programu edukacyjnego.

 7. Speed Reading. Te innowacyjne zajęcia dostarczą uczestnikom wiedzy na temat technik zwiększających prędkość czytania, jakość zapamiętywania i zrozumienia tekstu. Dodatkowo profesjonalni trenerzy zaprezentują Beneficjentom, czym jest proces samego czytania, który jako jeden z fenomenów ludzkiej działalności z pozoru wydaje się prostą czynnością, choć jest złożonym psychofizycznym procesem, zatem syntezą fizyczną i umysłową człowieka.

  Można stwierdzić, że w czytaniu aktywny udział biorą trzy organy zmysłów: analizator wzroku, mowy, słuchy. Natomiast w szybkim czytaniu pierwszy odgrywa decydującą rolę, ponieważ wzrokiem odbieramy ponad 80% informacji o świecie.Umiejętności zdobyte podczas zajęć Speed Reading pozwolą uczestnikom na sprawniejsze funkcjonowanie we współczesnych czasach wszechobecnego zalewu informacji. Dzięki opanowanej technice szybkiego czytania będą łatwiej przyswajać wiedzę na temat otaczającego nas świata, oszczędzając przy tym energię i czas.

  Dodatkowo zrozumieją, jakie są złe nawyki i błędy tradycyjnego systemu edukacyjnego popełniane przez rodziców i kadrę nauczycielską w procesie nauki czytania, które stanowi podstawową kluczową kompetencję niezbędną we wszystkich etapach rozwoju.

 8. Zoxing. Pamięć fotograficzna to zdolność odtwarzania nawet złożonych obrazów, dźwięków, zdarzeń, miejsc, wspomnień, ciągów z bardzo dużą dokładnością. Jest to niezwykła zdolność, którą dysponują tylko nieliczne osoby, jednakże poprzez zastosowane podczas zajęć innowacyjne techniki, rozpoznawalne w skali międzynarodowej, można ją rozwijać.

  Warsztaty prowadzone zgodnie z metodologią Zoxingu mają za zadanie zapoznać uczestników z technikami stymulującymi proces zapamiętywania, który znacząco wpływa na jakość twórczego myślenia i poprawę koncentracji. Poprzez serię ćwiczeń i zadań pamięciowych dzieci wraz z rodzicami nauczą się, jak usprawnić dzięki unikatowej wiedzy swoją działalność w obszarze edukacyjnym, zawodowym i osobistym.

Pliki do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w Multikreatywnych Warsztatach
Aneks nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Multikreatywnych Warsztatach